Polityka prywatności

LILO Ewa Leśniewska szanuje prawo swoich Klientów do prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Polityki Prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO.

Administratorem danych osobowych jest LILO Ewa Leśniewska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. gen. Józefa Sowińskiego 30 a, tel: +48 792-732-302, e-mail: biuro@lilobeauty.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym LILO Ewa Leśniewska zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, adres zamieszkania oraz dane medyczne Klientów korzystających z zabiegów w salonie LILO.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym LILO Ewa Leśniewska, które wykonują zabiegi w naszym salonie, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji.

Informujemy, że Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

Informujemy, że Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania usług z Klientem. Jeśli dane osobowe a dokładniej imię, nazwisko i telefon kontaktowy nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze firmy LILO Ewa Leśniewska.

Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.

Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres biuro@lilobeauty.pl