Polityka prywatności

LILO Ewa Leśniewska szanuje prawo swoich Klientów do prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Polityki Prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO.

Administratorem danych osobowych jest LILO Ewa Leśniewska z siedzibą w Zielonej Górze, ul. gen. Józefa Sowińskiego 30 a, tel: +48 792-732-302, e-mail: biuro@lilobeauty.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym LILO Ewa Leśniewska zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę;
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, adres zamieszkania oraz dane medyczne Klientów korzystających z zabiegów w salonie LILO.
Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym LILO Ewa Leśniewska, które wykonują zabiegi w naszym salonie, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji;
Informujemy, że Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
Informujemy, że Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania usług z Klientem. Jeśli dane osobowe a dokładniej imię, nazwisko i telefon kontaktowy nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze firmy LILO Ewa Leśniewska;
Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres biuro@lilobeauty.pl