3- Dniowy Intensywny Kurs Stylizacji Paznokci

 

Metoda żelowa- Stylizacja paznokci metodą żelową

Program kursu:
Teoria:
- organizacja stanowiska pracy
- podstawowe zasady higieny pracy w salonie,
- dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
- omówienie podstawowego sprzętu potrzebnego do pracy (lampy, pilniki, frezy, frezarki itp.)
- omówienie budowy paznokcia naturalnego,
- przeciwwskazania do wykonania stylizacji
- omówienie żeli UV (gęstości, koloru (covery), szablonów i ich zastosowania w stylizacji
- prawidłowe przygotowanie paznokci ( prawidłowe opracowanie paznokci, skórek frezarką)
- odpowiednie przygotowanie i dobranie szablonu do paznokci tworzenie tunelu
- prawidłowe budowanie paznokci żelem
- stylizacja paznokci : cover/ french
- malowany/ kolor
- korekta, uzupełnienie, szybka odnowa paznokci przedłużanych
- utwardzanie naturalnych paznokci żelem
- prawidłowe piłowanie i nadawanie kształtów paznokci, czas polimeryzacji
- podstawowe zasady pracy z klientem
- praca na własnych dłoniach.
Zapewniamy wyposażone stanowisko pracy, materiały dydaktyczne, niezbędne narzędzia do pracy oraz kontakt i pomoc instruktora po ukończeniu kursu.
Zapewniamy kursantom materiały potrzebne do pracy oraz przekąski, ciepłe i zimne napoje.
Zakres szkolenia:
Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną na której omawiamy zagadnienia oraz praktyczną, w której osoba ucząca się wykonuje zabieg na własnych dłoniach.
W trakcie zajęć przewidziane są krótkie kilkuminutowe przerwy np. na posiłek.
Samodzielne wykonywanie zabiegu: stylizacji paznokci metodą żelową, paznokci w sposób właściwy i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia kosmetycznego jest przekazanie kursantce wiedzy w taki sposób aby po kursie samodzielnie mogła wykonać zabiegi w pracy. Jakość usług powinna być zgodna z zakresem szkolenia i zgodna z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagamy od naszych adeptów standardów by zabiegi wykonywane były w sposób profesjonalny.
Cel edukacyjny:
Kursant będzie wiedział jakie są przeciwwskazania do wykonania stylizacji na paznokciach. Kursant będzie znał zasady sterylizacji i dezynfekcji. Kursant będzie posiadał wiedzę dotyczącej budowy paznokcia naturalnego, będzie posiadał wiedzę o narzędziach i produktach niezbędnych do wykonania zabiegu, (lampy, pilniki, frezy, frezarki). Kursant będzie wiedział jakie są podstawowe zasady pracy z klientem.
Kursant będzie potrafił przygotować stanowisko pracy. Kursant będzie potrafił przygotować naturalną płytkę paznokcia, będzie potrafił pracować z frezarką, poprawnie będzie potrafił odpowiednio przygotować i dobrać szablon do paznokci, prawidłowo nakładać żel, budować paznokcie żelem, dokonać korekty paznokcia oraz uzupełnienie żelu. Kursant będzie potrafił dokonać szybkiej odnowy paznokci przedłużanych, utwardzać naturalne paznokcie żelem, prawidłowo piłować i nadawać kształt paznokciom. Kursant będzie potrafił wykonać podstawowe zdobienia salonowe m.in.: french, baby boomer.
Kompetencje społeczne:
Kursant będzie miał umiejętność samokształcenia się, świadomość swoich umiejętności i wiedzy. Kursant będzie potrafił ocenić efekty swoich działań, będzie potrafił wykorzystać zdobytąna szkoleniu wiedzę do przeprowadzenia zabiegu na paznokciach metodą żelową.
Część teoretyczna:
– omówienie budowy paznokcia naturalnego,
– przeciwwskazania do wykonania stylizacji, podstawowe choroby paznokci
– przygotowanie stanowiska pracy,
– zasady sterylizacji i dezynfekcji,
– podstawowe zasady pracy z klientem
– rodzaje pilników , bloczków, bufery,
– omówienie podstawowego sprzętu potrzebnego do pracy (lampy ,pilniki, frezy, frezarki, itp.),
– omówienie produktów,
Część praktyczna:
-praca frezarką (opracowanie skórek, rodzaje frezów), – przygotowanie naturalnej płytki, -odpowiednie przygotowanie paznokci naturalnych i dobranie szablonu do paznokci, -prawidłowe nakładanie żelu, budowanie paznokcia przedłużonego na formie,
– uzupełnienie paznokci żelowych, utwardzanie naturalnych paznokci żelem, prawidłowe piłowanie i nadawanie kształtów paznokci (szpic, kwadrat, migdał)
Jak się zapisać?
Napisz do nas w wiadomości na facebooku
LILO Akademii
Jeżeli masz pytania zadzwoń, pozostajemy
do Twojej dyspozycji pod numerem:
 +48 792-732-302
LILO AKADEMIA serdecznie zapraszamy