KURS PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Nazwa Podmiotu:
LILO Ewa Leśniewska

 

Dzień pierwszy
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs- metoda 1:1. Podstawowa technika stylizacji rzęs

 

Główny cel usługi

WIEDZA
Kursant będzie posiadał wiedzę na temat genezy przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1, pozna budowę i anatomię oka oraz cykl życiowy rzęs. Kursant będzie wiedział jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu, choroby, schorzenia oraz alergie. Kursant będzie posiadał wiedzę na temat higieny i bezpieczeństwa pracy- BHP. Będzie wiedział jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta oraz jaki wpływ mają warunki panujące w gabinecie na trwałość aplikacji. Kursant będzie wiedział,  jakie są  produkty, akcesoria i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu. Kursant będzie posiadał wiedzę na temat działalności w kontekście przepisów prawnych: SANEPID, RODO, Odpowiedzialność Cywilna . Kursant pozna zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs. Kursant dowie się jakie są kierunki w stylizacji rzęs, co to jest rzędowość rzęs oraz jakie są podstawowe błędy podczas aplikacji rzęs.

 

UMIEJĘTNOŚCI
Kursant będzie potrafił przeprowadzić wywiad z klientem i wykluczyć przeciwwskazania. Kursant będzie potrafił wykonać stylizacje: kocie oko, natural eye, wiewiórka, glamour effect, oko azjatyckie, będzie potrafił wykonać korektę opadającej powieki, modelować opadające kąciki oka, będzie potrafił wykonać kamuflaż ubytków rzęs. Kursant będzie potrafił pracować z klejem oraz dobrać odpowiednie pęsety i klej do metody 1:1. Kursant dowie się jakie są techniki aplikacji rzęs metodą 1:1. Kursant będzie posiadał wiedzę o  technice zdejmowania rzęs.  Będzie potrafił analizować kształt twarzy oraz dobrać odpowiedni profil rzęs, długość, grubość i rozmiar do kształtu oka. Kursant będzie potrafił opracować ofertę zabiegów (zyski i inwestycje, jakość usług, promocja, marketing, w sieci i społeczności  lokalnej). Kursant będzie potrafił przygotować stanowisko pracy oraz w oparciu o wiedzę teoretyczną przygotować modelkę do zabiegu i aplikacji rzęs. Kursant będzie potrafił prawidłowo wykonać zabieg przedłużania rzęs metodą 1:1. Kursant będzie potrafił robić profesjonalne zdjęcia na portale społecznościowe.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kursant będzie miał umiejętność samokształcenia się, świadomość swoich umiejętności i wiedzy. Kursant będzie potrafił ocenić efekty swoich działań, będzie potrafił wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę do przeprowadzenia zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1.

 

Program szkolenia:

Część teoretyczna ( 09:00- 12:00)

• Geneza przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1.

• Budowa i anatomia oka.

• Cykl życiowy rzęs.

• Przeciwwskazania do wykonania zabiegu, choroby i schorzenia, alergie.

• Higiena i bezpieczeństwo pracy- BHP.

• Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta, omówienie wywiadu i wykluczenie przeciwwskazań.

.• Omówienie produktów, akcesoriów i narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegu.

• Warunki w gabinecie a trwałość aplikacji.

• Praca z klejem.

• Stylizacje: kocie oko, natural eye, wiewiórka, glamour effect, oko azjatyckie, korekta opadającej powieki, modelowanie opadających kącików oka, kamuflaż ubytków rzęs.

• Kierunki w stylizacji rzęs.

• Rzędowość rzęs.

• Podstawowe błędy podczas aplikacji rzęs.

• Techniki aplikacji rzęs metodą 1:1, analiza kształtu twarzy, budowa oka.

• Metoda 1:1- krok po kroku. Dobór odpowiedniego profilu rzęs, długości, grubości i rozmiaru do kształtu oka.

• Dobór pęset i kleju do metody 1:1.

• Omówienie technik zdejmowania rzęs.

• Omówienie technik przedłużania dolnych rzęs.

• Opracowanie oferty zabiegów dla kursantek (omówienie zysków i inwestycji, jakość usług, promocja, marketing, w sieci i społeczności lokalnej)

•  Moja działalność w kontekście przepisów prawnych SANEPID, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w kontekście przepisów prawnych.

Część praktyczna - ćwiczenia aplikacji na fantomach ( 12:00- 13:00)

• nauka separacji i prawidłowego przyklejenia rzęsy syntetycznej do rzęsy naturalnej

Część praktyczna - ćwiczenia aplikacji na modelce ( 13:00- 17:00)

 • Przygotowanie stanowiska pracy.

 • W oparciu o wiedzę teoretyczną przygotowanie modelki do zabiegu i aplikacja rzęs pod okiem specjalisty.

 • Nauka robienia profesjonalnych zdjęć na portale społecznościowe.

• Zakończenie zabiegu.

 • Omówienie zasad pielęgnacji przedłużonych rzęs.

 • Wręczenie certyfikatów.

 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

WIEDZA
Kursant posiada wiedzę na temat genezy przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1, zna budowę i anatomię oka oraz cykl życiowy rzęs. Kursant wie jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu, choroby, schorzenia oraz alergie. Kursant posiada wiedzę na temat higieny i bezpieczeństwa pracy- BHP. Wie jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta oraz jaki wpływ mają warunki panujące w gabinecie na trwałość aplikacji. Kursant wie,  jakie są  produkty, akcesoria i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu. Posiada wiedzę na temat działalności w kontekście przepisów prawnych: SANEPID, RODO, Odpowiedzialność Cywilna . Kursant zna zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs. Kursant wie jakie są kierunki w stylizacji rzęs, co to jest rzędowość rzęs oraz jakie są podstawowe błędy podczas aplikacji rzęs.

 

UMIEJĘTNOŚCI
Kursant potrafi przeprowadzić wywiad z klientem i wykluczyć przeciwwskazania. Kursant potrafi wykonać stylizacje: kocie oko, natural eye, wiewiórka, glamour effect, oko azjatyckie, potrafi wykonać korektę opadającej powieki, modelować opadające kąciki oka, potrafi wykonać kamuflaż ubytków rzęs. Kursant potrafi pracować z klejem oraz dobrać odpowiednie pęsety i klej do metody 1:1. Kursant wie jakie są techniki aplikacji rzęs metodą 1:1. Posiada wiedzę o  technice zdejmowania rzęs.  Potrafi analizować kształt twarzy oraz dobrać odpowiedni profil rzęs, długość, grubość i rozmiar do kształtu oka. Kursant potrafi opracować ofertę zabiegów (zyski i inwestycje, jakość usług, promocja, marketing, w sieci i społeczności  lokalnej). Kursant potrafi przygotować stanowisko pracy oraz w oparciu o wiedzę teoretyczną przygotować modelkę do zabiegu i aplikacji rzęs. Potrafi prawidłowo wykonać zabieg przedłużania rzęs metodą 1:1. Kursant potrafi robić profesjonalne zdjęcia na portale społecznościowe.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kursant ma umiejętność samokształcenia się, ma świadomość swoich umiejętności i wiedzy. Kursant potrafi ocenić efekty swoich działań, potrafi wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę do przeprowadzenia zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1.

Grupa docelowa
Osoby, które chciałyby nauczyć się stylizacji rzęs.

Materiały dla uczestników usługi
Do każdego szkolenia dołączony jest skrypt z wiedzą teoretyczną.

 

Miejsce realizacji usługi

Miejscowość: 65-419 Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Ulica: Generała Józefa Sowińskiego 30 A

 

Szczegóły miejsca realizacji
Kurs odbywa się w siedzibie firmy LILO Ewa Leśniewska. Sala szkoleniowa ma około 35 m kw. wyposażona jest w sprzęt kosmetyczny, akcesoria niezbędne do wykonania zabiegów oraz materiały : łóżka kosmetyczne, taborety kosmetyczne, lampy, komputer, kuchnia do spożywania posiłków, są również 2 łazienki.

Warunki logistyczne
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami Wi-fi, Parking na terenie posesji.

Osoby prowadzące usługę/skład ekspercki/trenerski

Osoba Prowadząca
Ewa Leśniewska

E-mail prowadzącego
biuro@lilobeauty.pl

Obszar specjalizacji
Szkolenia ze stylizacji rzęs, wykonywanie zabiegów stylizacji rzęs.

Doświadczenie zawodowe
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, kosmetyczne zawodowe- technik usług kosmetycznych.
Od 2012 roku w zawodzie jako stylistka rzęs, od 2013 r. Instruktor nauk kosmetycznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Osoba prowadząca szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze stylizacji rzęs oraz w wykonywaniu  zabiegów stylizacji rzęs.

Wykształcenie
Wyższe Pedagogiczne, kosmetyczne zawodowe- technik usług kosmetycznych.

Informacje dodatkowe
Kurs obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w systemie grupowym. Podczas szkolenia organizujemy modelkę, na której kursant ćwiczy. Każde szkolenie kończy się przeprowadzeniem zabiegu na modelce przez kursanta. Nasi adepci po ukończonym kursie mają możliwość nieustannego kontaktu z instruktorami. Do każdego szkolenia dołączony jest skrypt zawierający teorię oraz dyplom w języku polskim. W razie potrzeby dysponujemy certyfikatami w językach obcych.Podczas kursu przewidujemy krótkie przerwy oraz przerwę na posiłek.

 

Dzień 2 Metoda 2-3D, Norka Syberyjska 

 

Program szkolenia:

Część teoretyczna ( 9:00-11:00 )

• Omówienie metod objętościowych 2D - 3D, norka syberyjska.

• Praca na rzęsach syntetycznych a naturalnych.

• Stylizacja rzęs włosiem norki syberyjskiej .

• Techniki podwójnego i potrójnego zagęszczania rzęs.

•  Warunki panujące w gabinecie a trwałość aplikacji.

• Omówienie produktów, akcesoriów i narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegu. Dobór odpowiedniego profilu rzęs,
długości, grubości i rozmiaru do kształtu oka.

•  Rzędowość rzęs.

• Dobór pęset i kleju do metod objętościowych.

• Podstawowe błędy podczas aplikacji rzęs.

Część praktyczna- nauka tworzenia kępek na płatku (12:00-13:00)

 • Manualne tworzenie kępek 2D-3D przed aplikacją na płatku.

• Chwyty pęsetami - ćwiczenia różnymi technikami.

•  Sposób na rozłożyste kępki trzy triki do sukcesu, aby kępki nie składały się podczas aplikacji.

Część praktyczna - ćwiczenia aplikacji na modelce (13:00-17:00)

•  Poprawny demakijaż twarzy.

•  W oparciu o wiedzę teoretyczną przygotowanie modelki do zabiegu i aplikacja rzęs pod okiem specjalisty.

•  Nauka robienia profesjonalnych zdjęć na portale społecznościowe.

•  Zakończenie zabiegu.

•  Omówienie zasad pielęgnacji przedłużonych rzęs.

•  Wręczenie certyfikatów.

 

WIEDZA
Kursant  zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy- BHP, wie jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu, choroby, schorzenia oraz  alergie. Kursant posiada wiedzę na temat produktów, akcesoriów i narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegu. Kursant wie jakie są różnice w pracy na rzęsach syntetycznych i naturalnych. Kursant zna techniki podwójnego i potrójnego zagęszczenia rzęs. Kursant wie jaki wpływ mają warunki panujące w gabinecie na trwałość aplikacji. Kursant wie jakie są podstawowe błędy podczas aplikacji rzęs oraz jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta. Kursant posiada wiedzę na temat metod objętościowych 2D - 3D z norki syberyjskiej oraz wie jak wygląda  stylizacja rzęs włosiem z norki syberyjskiej. Kursant zna kierunki w aplikacji rzęs, wie co to jest rzędowość rzęs, potrafi dobrać odpowiednie pęsety i klej do metod objętościowych. Posiada wiedzę na temat działalności w kontekście przepisów prawnych, SANEPID, RODO, oraz na temat odpowiedzialności cywilnej w kontekście przepisów prawnych. Kursant zna zasady pielęgnacji przedłużonych rzęs.

 

UMIEJĘTNOŚCI
Kursant potrafi przeprowadzić wywiad z klientem i wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu. Kursant potrafi przygotować stanowisko pracy oraz manualnie tworzyć kępki 2D - 3D przed aplikacją na płatku. Potrafi wykonywać prawidłowe chwyty pęsetami  różnymi technikami.

Kursant potrafi opracować ofertę zabiegów (zaplanować zyski i inwestycje, jakość usług, promocję, marketing w sieci i społeczności lokalnej). Potrafi dobrać odpowiedni profil rzęs, długość, grubość i rozmiar do kształtu oka. Kursant potrafi wykonać stylizacje: kocie oko, natural eye, wiewiórka, glamour effect, oko azjatyckie, potrafi wykonać  korektę opadającej powieki, modelować opadające kąciki oka oraz wykonać kamuflaż ubytków rzęs. Kursant potrafi stworzyć rozłożyste kępki wykorzystując trzy triki do sukcesu, aby kępki nie składały się podczas aplikacji. Potrafi wykonać poprawny demakijaż twarzy. Kursant w oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi przygotować modelkę do zabiegu i wykonać aplikację rzęs pod okiem specjalisty. Potrafi robić profesjonalne zdjęcia na portale społecznościowe.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kursant ma umiejętność samokształcenia się, ma świadomość swoich umiejętności i wiedzy. Kursant potrafi ocenić efekty swoich działań, potrafi wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę do przeprowadzenia zabiegu przedłużania rzęs metodą objętościową 2D - 3D.

Grupa docelowa
Osoby, które chciałyby nauczyć się stylizacji rzęs metodą: objętościową 2D, 3D.

LILO Akademia serdecznie zapraszamy!!!

W razie dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji telefonicznie jak również mailowo. Zapraszamy również do kontaktu poprzez social media.
tel. +48 792 732 302

e-mail: biuro@lilobeauty.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LILOAkademia

Istagram: https://www.instagram.com/lilo_academy/