Depilacja okolic intymnych Brazilian/Hollywood

Depilacja okolic intymnych Brazilian/Hollywood

Kurs dedykowany jest wszystkim, którzy chcą nauczyć się prawidłowego i bezpiecznego usuwania owłosienia z okolic intymnych przy urzyciu wosku twardego typu Hot Wax i wosku w plastrach.

Kurs dedykowany jest wszystkim, którzy chcą nauczyć się prawidłowego i bezpiecznego usuwania owłosienia z okolic intymnych przy urzyciu wosku twardego typu Hot Wax i wosku w plastrach.

Program szkolenia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy - przygotowanie stanowiska wg zasad ergonomii pracy środki ochrony zdrowia klienta i stylistki.
Teoria - charakterystyka zabiegu: rodzaje henny, rodzaje wosków do depilacji, czas pracy, - niezbędne produkty i akcesoria do wykonania zabiegu, omówienie każdego z etapów pracy, - wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu - zasady pielęgnacji, zalecenia dla klientki po zabiegu
Praktyka - przygotowanie miejsca pracy, -przygotowanie klientki do zabiegu - przygotowanie narzędzi i odpowiednich preparatów do wykonania zabiegu, - dobranie odpowiedniego wosku do miejsca depilacji, -samodzielne przeprowadzenie zabiegu pod okiem instruktora - omówienia końcowe.

Zapewniamy wyposażone stanowisko pracy, materiały dydaktyczne, niezbędne narzędzia do pracy oraz kontakt i pomoc instruktora po ukończeniu kursu.

Zapewniamy kursantom materiał potrzebne do pracy oraz przekąski, ciepłe i zimne napoje.

Cena kursu: 500 zł (grupowy) 1000 zł (indywidualny)

Ilość godzin: 5 godzin zegarowych

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Centrum Szkoleniowym LILO w Zielonej Górze. Kursanci mają wyposażone w pełni stanowiska pracy w najwyższej jakości materiały dydaktyczne, produkty akcesoria i sprzęt audio-wizualny. Termin szkolenia dobierany jest indywidualnie, do potrzeb uczestników. Kurs obejmuje cześć teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w systemie grupowym. Podczas szkolenia organizujemy modelkę, na której osoba ćwiczy. Nasi adepci po ukończonym kursie mają możliwość nieustannego kontaktu z instruktorami.

Kadra szkoleniowa to osoby z wykształceniem kierunkowym i pedagogicznym. Do każdego szkolenia dołączony jest skrypt zawierający teorię oraz dyplom w języku polskim. W razie potrzeby dysponujemy certyfikatami w językach obcych. Dla osób obcojęzycznych organizujemy szkolenia w języku angielskim. Dla wszystkich, którzy skorzystali z oferty szkoleniowej jest możliwość uzyskania rabatów.